Colofon

Hoofdredactie en productiebegeleiding

Cecilia Ljunggren (ZonMw)
Interviews, teksten en eindredactie

Marc van Bijsterveldt
Ontwerp en technische realisatie

WIM ontwerpers
Adviezen en input

Marja Berendsen, Eveline van den Bos, Carola Havers, John Krol, Arnold Lubbers, Anke Stekelenburg


Deze publicatie is tot stand gekomen vanuit het Onderzoeksprogramma Sport. Dit programma is gezamenlijk uitgevoerd door het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen en ZonMw en is gefinancierd door het ministerie van VWS, NOC*NSF en SIA.
Dank aan alle projectleiders en andere partners binnen het Onderzoeksprogramma Sport die hun medewerking aan deze publicatie hebben verleend.


Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Bekijk de website www.sportonderzoek.com. Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het programmateam via sportonderzoek@zonmw.nl.


U kunt ons ook volgen op Twitter:

https://twitter.com/OnderzoekSport


Wilt u artikelen uit deze publicatie delen? Dat is mogelijk na toestemming van het programmateam via sportonderzoek@zonmw.nl.