column

Bas van de Goor

Wandelen is behandelen!

Sport en bewegen is hét middel om meer controle te krijgen over een chronische aandoening. De Bas van de Goor Foundation werkt aan de kwaliteit van leven bij diabetes. Wetenschap is daarbij onmisbaar.

Ik heb al vijftien jaar diabetes type 1. In de loop van de jaren is er veel verbeterd in de behandeling. En in de mogelijkheden om je ziekte zelf te managen. Dat komt voor een groot deel door wetenschappelijk onderzoek, samen met patiënten en behandelaars.

Zinvolle wetenschap gaat niet alleen over nieuwe technologie of betere medische mogelijkheden. Onderzoek toont ook steeds duidelijker aan hoe belangrijk sport en bewegen zijn om goed met diabetes te leven. Niet alleen geeft het je meer ease of mind, je gaat ook scherper inschatten hoe het zit met je waarden. Je voelt je lichaam gewoon beter aan als je voldoende beweegt.

De Bas van de Goor Foundation doet zelf geen onderzoek, maar wetenschappers haken graag bij onze activiteiten aan. Bijvoorbeeld bij de Nationale Diabetes Challenge, een initiatief om Nederland meer aan het wandelen te krijgen. Uit metingen bij deelnemers blijkt dat het bewegen aantoonbaar hun bloedsuikerwaarden verbetert. Mensen die vooraf de slechtste waarden hadden, maken de grootste sprong. Zo toon je wetenschappelijk aan dat bewegen inderdaad goed is voor de gezondheid: wandelen is behandelen!

In Nederland heeft maar liefst een miljoen mensen diabetes. Ook voor hen zie ik veel kansen in het Nationaal Preventieakkoord van het kabinet. In dat akkoord is de wetenschap onmisbaar. Laten we bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit van preventie eens goed gaan onderzoeken. Als de uitkomsten positief zijn – en ik ben ervan overtuigd dat wetenschappers dat zullen vaststellen – kunnen we preventie meenemen in alle behandelprotocollen. En in het basispakket van de zorgverzekering. Zo wordt gezond leven een wetenschappelijk onderbouwd onderdeel van het volksgezondheidsbeleid. Zodat de kwaliteit van leven nog verder verbetert, ook bij de mensen met een chronische aandoening.


Bas van de Goor

Oud-topvolleyballer, directeur Bas van de Goor Foundation en medevoorzitter stuurgroep Onderzoeksprogramma Sport

'Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander'

‘Het Nationaal Preventieakkoord kan niet zonder de wetenschap’

Een interview met Johan Lammerts, sporttechnisch directeur van de KNWU

‘Met sportonderzoek kun je de concurrentie voor blijven’

‘Door met dit onderzoek mee te doen, zijn we ons nog meer bewust geworden hoe belangrijk goed slapen is. Erg verhelderend waren de tussentijdse terugkoppelingen van de resultaten. Ik heb de wielrensters van het Nederlandse vrouwenteam zo veel beter kunnen adviseren. De tips voor betere slaapomstandigheden heb ik ook zelf toegepast. Dan ervaar je aan den lijve dat je echt beter slaapt. Toch blijft het natuurlijk per sporter verschillen. Iedereen reageert bijvoorbeeld weer anders op de spanning voor een grote wedstrijd. Dan helpen betere slaapomstandigheden niet per se.

Ook op andere manieren hebben we de slaap kunnen verbeteren. Zoals met de keuze voor kamergenoten in het hotel. Als de een vroeg wil slapen terwijl de ander graag nog tv kijkt, dan werkt het niet. Je moet een ochtend- en avondmens niet bij elkaar leggen. Ook ben ik veel soepeler geworden met de ontbijttijden. Voorheen was het voor iedereen aantreden om half acht. Nu laat ik dat veel meer vrij, zodat de typische uitslapers het rustig aan kunnen doen.

Sportonderzoek is echt cruciaal voor de topsport. Je moet daarvoor niet afhankelijk zijn van wat andere landen doen. Als we de concurrentie voor willen blijven, moeten we in eigen land blijven investeren in onderzoek als dit.’

Volgende