overige projecten PRESTEREN

2

Beet-ing your competitors

Nitraat zit in relatief grote concentraties in bijvoorbeeld bietensap, spinazie en rucola. De stof zou de prestaties kunnen verbeteren en veel sporters, met name duursporters, experimenteren dan ook met bietensap. Uit dit onderzoek is onder meer gebleken dat nitraat vooral prestatieverbeterend werkt bij sportactiviteiten met een zeer hoge intensiteit, bijvoorbeeld herhaalde sprints. De nieuwe kennis wordt op verschillende manieren verspreid onder coaches, sportdiëtisten, en atleten.

Zie ook de projectpagina op sportonderzoek.com


3

5

Ergometers en sensortechniek

Topprestaties van zwemmers vergen een optimale mix van kracht, technische vaardigheden en fysiologische processen. Om per sporter de ideale waarden te bepalen en daar de training op aan te passen, moet je meer kunnen dan een goede tijdmeting doen. De VU in Amsterdam heeft samen TU Eindhoven een sensor ontwikkeld die alle relevante gegevens meet.


Een stevige puzzel, want de bestaande techniek functioneert niet goed onder water. Daarom werken de onderzoekers samen met twee bedrijven gespecialiseerd in ergometers en sensortechniek, waarmee een eerste prototype is gemaakt. Als dit prototype tot een marktrijp eindproduct kan worden doorontwikkeld, kan dit een doorbraak voor de zwemsport betekenen. Dan wordt het mogelijk om niet alleen het soort slag en het aantal slagen per baan te meten, ook de hartslag en de tijd tussen afzet en keerpunt of finish worden vastgelegd. Kleine oneffenheden in de zwembewegingen, die eerder niet goed zichtbaar waren, komen bovendien in beeld.Zie ook de projectpagina op sportonderzoek.comSensor meet prestaties topzwemmers

Topprestaties van zwemmers vergen een optimale mix van kracht, technische vaardigheden en fysiologische processen. Om per sporter de ideale waarden te bepalen en daar de training op aan te passen, moet je meer kunnen dan een goede tijdmeting doen. De VU in Amsterdam heeft samen TU Eindhoven een sensor ontwikkeld die alle relevante gegevens meet. Een stevige puzzel, want de bestaande techniek functioneert niet goed onder water. Daarom werken de onderzoekers samen met twee bedrijven gespecialiseerd in ergometers en sensortechniek, waarmee een eerste prototype is gemaakt. Als dit prototype tot een marktrijp eindproduct kan worden doorontwikkeld, kan dit een doorbraak voor de zwemsport betekenen. Dan wordt het mogelijk om niet alleen het soort slag en het aantal slagen per baan te meten, ook de hartslag en de tijd tussen afzet en keerpunt of finish worden vastgelegd. Kleine oneffenheden in de zwembewegingen, die eerder niet goed zichtbaar waren, komen bovendien in beeld.Zie ook: http://sportonderzoek.comvolgende