juni 2010

Kennisagenda Sport 2011-2016 als input voor het programma

oktober 2010

Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 als input voor het programma

9 mei 2012

Expertmeeting als input voor het programma

juni 2012

Opdrachtbrief (VWS, NOC*NSF, SIA) voor het Onderzoeksprogramma Sport

2 juli 2012

Kick-off van het programma in Corpus in Leiden en subsidieoproep

24 juni 2013

Kick-off van de 25 gehonoreerde projecten op Sportcentrum Papendal

juni 2013

Lancering van Sportonderzoek.com

26 maart 2014

Eerste programmadag op Sportcentrum Papendal

22 april 2015

Tweede programmadag in Nieuwegein

mei 2015

Eerste Nieuwsbrief Sport

2016 en 2017

Presentaties van programma en projectresultaten op de Dag van het Sportonderzoek

25 april 2016

Publicatie Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen

23 juni 2016

VWS investeert miljoenen in sport, inclusief sportonderzoek

3 november 2016

ZonMw Parel voor ‘Versterk je enkel’

10 november 2016

Lancering animatie over het programma

begin 2017

Bijeenkomsten met stakeholders: input voor Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017

11 mei 2017

Opdrachtbrief Sport en Bewegen 2017 met aansluitende subsidieronde

22 juni 2017

Informatie- en matchmakingsbijeenkomst Sport en Bewegen 2017

29 september 2017

Bureau Bartels presenteert eindevaluatie van het Onderzoeksprogramma Sport

januari 2018

Publicatie Beleidsdoorlichting Sport door VWS

26 maart 2018

Opdrachtbrief voor Sport en Bewegen 2017-2020

30 maart 2018

Honorering vier projecten binnen Sport en Bewegen 2017

11 juni 2018

Presentatie opbrengsten Onderzoeksprogramma Sport aan de sportpraktijk

volgende