voorwoord

Introductie door Cathy van Beek

‘We blijven met elkaar in beweging!’

Het Onderzoeksprogramma Sport heeft de afgelopen 5 jaar mooie resultaten opgeleverd. Er staat inmiddels een stevige infrastructuur voor sportonderzoek. En wetenschap en praktijk weten elkaar veel beter te vinden.

In een korte videoboodschap vertelt Cathy van Beek, voorzitter van de stuurgroep, wat u in dit digitale magazine over 5 jaar sportonderzoek kunt vinden. Allereerst veel opbrengsten en resultaten uit projecten van de drie pijlers: Presteren, Meedoen en Vitaal. Plus interviews, columns en filmpjes. En heel veel links naar concrete producten.


In het magazine staan ook ideeën voor de toekomst. In haar videoboodschap doet Van Beek een duidelijke oproep aan alle betrokkenen bij sport en bewegen zich daardoor te laten inspireren. ‘Ik roep iedereen op samen te blijven optrekken – ook in het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 – om resultaten uit onderzoek nóg beter te laten landen in de praktijk. Zo blijven we met elkaar in beweging.’

‘Samen kunnen we onderzoeksresultaten beter laten landen’

Volgende