column

Cees Vervoorn

Grenzen verkennen

Bewegen op maat, voor iedereen, in elke leeftijdsfase: het kan! Dat is de game changer van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een ambitieus doel, maar zeker haalbaar.

Of je jong bent of oud, arm of rijk, met of zonder beperkingen, wie eenmaal ervaart hoe fijn bewegen is, wil het blijven doen. Sport en bewegen brengt mensen samen en draagt bij aan sociale cohesie. En het is gezond bovendien.

Waarom dan toch die NWA-route Sport en Bewegen? Omdat onderzoek kan helpen om mensen nóg meer te stimuleren. Dat gebeurt op drie thema’s: Bewegen (en) leren, Gezond bewegen en (Top)prestaties. Van leerlingvolgsystemen voor beweegopvoeding, lokale beweegrapportages om het beweeg- en sportaanbod beter te matchen met behoeften van burgers, tot onderzoek rond blessurepreventie of efficiënter trainen.

Meer dan voorheen moeten we inzetten op het doorvertalen van kennis naar de praktijk. Met de NWA-route creëren we een ecosysteem voor onderzoek en sportinnovaties, waardoor onderzoekers, bedrijven, overheden en sportorganisaties kunnen samenwerken aan de noodzakelijke vernieuwing. Heel belangrijk, bijna voorwaardelijk, is de in 2016 gestarte Sport Data Valley. Die biedt een infrastructuur waarin het delen en analyseren van data veel makkelijker wordt.

Wat ga ik bijdragen aan alle ambities? Ik wil me vooral richten op het verbinden van het wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs. Ik wil meewerken aan het inrichten en uitbouwen van het sportwetenschappelijke ecosysteem, dat in Nederland inmiddels vorm en inhoud krijgt. En ik ga me inzetten voor het blijvend betrekken van alle stakeholders bij de missie van de NWA-route Sport en Bewegen. En wel zo dat het samenwerken, het samen verkennen van nieuwe grenzen én het samen pleiten voor de meerwaarde van sportwetenschap zal leiden tot structurele financiering. Want alleen zo kan deze belangrijke onderzoekslijn binnen de Nationale Wetenschapsagenda resulteren in een mondiale toppositie van onze kennisinstellingen op het gebied van sport en bewegen.


Cees Vervoorn
Lector Topsport & Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en boegbeeld van de NWA-route Sport en Bewegen

'Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander'

‘Help onze kennisinstellingen
op weg naar de wereldtop’

volgende