In zes jaar tijd hebben velen bijgedragen aan het Onderzoeksprogramma Sport. Op deze pagina een selectie van relevante feiten en cijfers*.

* belangrijkste bron: Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017, Bureau Bartels

2

€ 9,75 miljoen

Toegekende subsidies voor gehonoreerde projecten (totaalbudget: € 10,4 miljoen)

3

4

betrokken kennisinstellingen

33 x universiteit

19 x hbo (vooral bij Meedoen)

14 x umc

14 x anders

5

betrokken maatschappelijke partijen/gebruikers in consortia

5 sportbonden

33 bedrijven (vooral bij Presteren)

29 overheden (niet bij Presteren)

28 zorgorganisaties

6

eindgebruikers resultaten onderzoek

7

wetenschappelijke opbrengsten (gerealiseerd en verwacht)

35 promoties

178 wetenschappelijke publicaties

253 lezingen, presentaties et cetera

15 nieuwe onderzoeks- en meetmethoden

3 hoofdstukken in wetenschappelijk boeken

8

tevredenheid en opbrengsten

88%

van de projectleiders: positief over verloop kennisontwikkeling

87%

van de gebruikers: positief over verloop kennisontwikkeling

88%

van de gebruikers: (zeer) positief over samenwerking in consortium

68%

van de projecten: kennis en producten worden al in de praktijk gebruikt

9

communicatie en uitwisseling

336 tweets
1.220 twittervolgers
74 nieuwsberichten geplaatst

10

bijdrage aan versterking wetenschappelijk onderzoek (volgens projectleiders)

84%

ziet groter aantal onderzoekers rond sport(innovatie)

76%

ziet meer concrete en structurele samenwerking tussen kennisinstituten

76%

ziet meer structurele samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines

72%

vindt maatschappelijke waarde sportonderzoek nu breder erkend

11

meerwaarde samenwerking binnen consortium (volgens projectleiders)

88%

is positief over netwerkvorming wetenschap en kennisgebruikers

84%

ziet dat valorisatie van kennis beter kan worden ingevuld

72%

zegt dat netwerken ook na het project worden voortgezet

64%

ziet een concretere vraag naar sportonderzoek uit het veld

12

gemiddeld 35% cofinanciering in de projecten

Presteren: € 1.514.474 in-kind / € 437.000 in-cash
Meedoen: € 1.662.870 in-kind / € 80.000 in-cash
Vitaal: € 1.359.636 in-kind / € 274.016 in-cash

volgende