Vitaal

Project

App geeft artrose-patiënten
actievere rol

Een groot aantal mensen in Nederland heeft artrose aan de heup en/of knie. Fysiotherapie vermindert pijn en klachten in het functioneren, maar veel patiënten vinden het lastig adviezen te blijven opvolgen. Een website of app met adviezen en oefeningen is dan een uitkomst.

‘Blended care’ is in de moderne gezondheidszorg een toverwoord. Ook bij artrose blijkt een mix van ‘klassieke’ behandeling – in dit geval fysiotherapie – en online ondersteuning effectief. En die is ook nog eens stukken goedkoper, omdat minder fysiotherapiesessies nodig zijn voor een vergelijkbaar resultaat. Onderzoeker Corelien Kloek, op 4 april 2018 gepromoveerd op e-Exercise: ‘Deze behandelvorm biedt een hulpmiddel waarmee mensen thuis aan de slag kunnen. Therapietrouw bij fysiotherapie is een groot probleem, niet alleen bij artrose. Mensen vinden het lastig om adviezen in hun dagelijks leven toe te passen en actief te blijven. E-Exercise helpt met herinneringsmailtjes en wekelijks wisselende informatie, bijvoorbeeld relevante video’s. Dat motiveert om steeds terug te komen.’ Patiënten monitoren bovendien hun voortgang. Met deze informatie kan de fysiotherapeut de behandeling in overleg met de patiënt aanpassen aan diens behoeften.

Kansen voor implementatie

In het project is een goede samenwerking opgebouwd met de fysiotherapeuten en hun beroepsorganisatie KNGF. Een speciale valorisatiegroep dacht vanaf het begin na over de implementatie. In deze werkgroep zaten een e-health-aanbieder, een zorgverzekeraar, beleidsmakers, patiënten en fysiotherapeuten. Kloek: ‘We hebben implementatiescenario’s uitgewerkt die aansluiten bij wat patiënten willen én bij de professionele praktijk. Als resultaat bieden we nu scholing aan binnen het hbo-onderwijs en het beroepsveld.’ Belangrijk is de medewerking van Intramed, aanbieder van de veelgebruikte HWO-AfsprakenApp. ‘Nu een commerciële partij het online deel van e-Exercise de komende jaren gaat onderhouden en beheren, zie ik veel kansen voor een brede verspreiding.’

Afrekenen op outcome

Ook voor de toekomst betekent de samenwerking veel, aldus Kloek. De ontwikkelde aanpak kan immers voor veel meer gezondheidsproblemen een oplossing zijn. Inmiddels wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een module voor lage rugpijn, onder meer via het lectoraat van Cindy Veenhof. Kloek: ‘Als e-Exercise straks goed geïntegreerd is via de HWO-AfsprakenApp, kunnen fysiotherapeuten blended care voor veel meer patiëntengroepen inzetten. Dan wordt deze aanpak alleen maar interessanter voor de zorgverzekeraar. We hopen prijsafspraken te kunnen maken, waardoor niet per sessie wordt vergoed maar op basis van uitkomsten. Afrekenen op outcome dus, een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg.’

volgende