overige projecten vitaal

2

3

de verbinding tussen zorg, sport en bewegen

Gezondheidsproblemen aanpakken in de eigen omgeving kan het gebruik van zorg verminderen. De zogeheten buurtsportcoaches hebben daarin een rol, bijvoorbeeld door de verbinding te leggen tussen zorg, sport en bewegen. Dit project heeft veel concrete resultaten opgeleverd, zoals ‘10 tips om als buurtsportcoach je samenwerking met eerstelijnszorg te verbeteren’. De bevindingen staan helder samengevat in een factsheet. Er wordt nog gewerkt aan een praktische toolkit voor professionals, die naar verwachting in de loop van 2018 beschikbaar komt.


Zie ook de projectpagina op sportonderzoek.com4

Stappenplan voor veilige schoolzones

5

6

Vmbo-leerlingen zelf activiteiten laten bedenken

Jongeren, met name vmbo-leerlingen, bewegen te weinig en zijn vaak te zwaar. Zou het werken als ze zelf hun beweegactiviteiten op school bedenken en uitvoeren? Zodat bewegen ook echt leuk en uitdagend wordt? In dit project is gebleken dat zoiets nog niet zo eenvoudig is, ook omdat leerkrachten en schoolleiding er echt achter moeten staan. Onderzoeker John Dierx: ‘De schoolleiding maakt zich zorgen over de veiligheid. Leerlingen op hun beurt zijn gewend dat dingen voor hen worden georganiseerd, dus die nemen niet snel zelf het initiatief.’ Inmiddels wordt de opgedane kennis ingebed in het hbo-onderwijs. De studenten sportkunde en lichamelijke opvoeding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden opgeleid met de methode die Dierx en zijn collega’s hebben ontwikkeld. Zo kunnen zij in hun werk straks beter uitgaan van de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen zelf.


Zie ook de projectpagina op sportonderzoek.com

volgende

Financiering zit experiment met beloning (nog) in de weg

Kun je mensen met chronische aandoeningen stimuleren gezonder te gaan leven? Bijvoorbeeld door gezond gedrag letterlijk te belonen met een cadeaubon? De investering in zo’n beloning is immers stukken lager dan de zorgkosten als iemand extra zorg nodig heeft.


Vooronderzoek liet zien dat de doelgroep er wel voor voelde, maar een daadwerkelijk experiment kwam uiteindelijk niet van de grond. Dat had vooral te maken met de bekostiging van de fysiotherapeuten, die voor beweeginterventies bij mensen met diabetes geen vergoeding vanuit de basisverzekering kregen. Ondanks de goede contacten met zorgverzekeraars wisten de onderzoekers het niet te regelen. Is het project nu mislukt? Zeker niet, want de ervaringen vormen een belangrijke les: we moeten de financiering van preventie beter regelen. De eerste stappen daarvoor zijn gezet. Gecombineerde leefstijlinterventies bij risico op chronische aandoeningen door overgewicht worden namelijk opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.


Zie ook de projectpagina op sportonderzoek.com