overige projecten MEEDOEN

2

Kwetsbare jongeren beter in hun vel als ze sporten

Voor veel mensen betekent sport in de eerste plaats plezier, maar er is een groep voor wie het meer is dan een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding. Voor kwetsbare jongeren kan een sportvereniging een thuishaven zijn, een plek waar ze zich veilig voelen en – anders dan thuis of in hun wijk – echt tot hun recht komen. In het kader van dit project promoveerde Sabina Super in oktober 2017, waarbij ze deze conclusie trok. Nog meer concrete resultaten zijn te vinden op de website van het programma Sportonderzoek.

3

De afgelopen jaren zijn sportclubs diverser van samenstelling geworden. Ook is er sprake van meer uitstroom. Hoe kunnen sportorganisaties hun ledenbinding verbeteren? Kunnen zij ‘gemeenschapsvormen nieuwe stijl’ ontwikkelen? Dit onderzoek, waaraan een groot aantal sportbonden meedoet, zoekt naar de antwoorden.

5

volgende